Sklo

260 výrobkov

1 - vazy zo skla

1 - vazy zo skla

2 - vaza

2 - vaza

3 - na voda

3 - na voda

4 - malachit

4 - malachit

5 - krištálová doza

5 - krištálová doza

6 - kristalova vaza

6 - kristalova vaza

7 - vladislav urban

7 - vladislav urban

8 - poháre na koňak

8 - poháre na koňak

9 - pivovy pohar

9 - pivovy pohar

10 - stara miska

10 - stara miska

11 - na paleno

11 - na paleno

12 - skleneneny modry podnos

12 - skleneneny modry podnos

13 - stare pohare na vodu

13 - stare pohare na vodu

14 - na paleno

14 - na paleno

15 - pivovy pohar

15 - pivovy pohar

16 - velka misa

16 - velka misa

17 - borske sklo

17 - borske sklo

18 - josef inwald

18 - josef inwald

19 - pohare na koktel

19 - pohare na koktel

20 - kristalova tacka

20 - kristalova tacka

21 - kristalova tanier na tort

21 - kristalova tanier na tort

22 - zlata zozana

22 - zlata zozana

23 - kristalova vazy

23 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

25 - kristalova vazy male

25 - kristalova vazy male

26 - zlata zozana mix

26 - zlata zozana mix

27 - kristalova miska farebna

27 - kristalova miska farebna

28 - kristalova miska

28 - kristalova miska

29 - hutne sklo

29 - hutne sklo

30 - luxusne pohare na vino

30 - luxusne pohare na vino

31 - malachit

31 - malachit

32 - farebna miska

32 - farebna miska

33 - vaza

33 - vaza

34 - borske sklo

34 - borske sklo

35 - artur plewa art-deco

35 - artur plewa art-deco

36 - flaska na konak

36 - flaska na konak

37 - stara flaska

37 - stara flaska

38 - pohare na vino

38 - pohare na vino

39 - stare pohare na vino

39 - stare pohare na vino

40 - na vino

40 - na vino

41 - sifon z bratislava

41 - sifon z bratislava

42 - pohare na sampus

42 - pohare na sampus

43 - art-deco

43 - art-deco

44 - hutne sklo

44 - hutne sklo

45 - flaska z stamperlicky

45 - flaska z stamperlicky

46 - kristalova tacka

46 - kristalova tacka

47 - sada na paleno

47 - sada na paleno

48 - kristalova vaza

48 - kristalova vaza

49 - kristalova soprava

49 - kristalova soprava

50 - phare na vino

50 - phare na vino

51 - hutne sklo

51 - hutne sklo

52 - na vino

52 - na vino

53 - doza na lad

53 - doza na lad

54 - art-deco

54 - art-deco

55 - maly karaf

55 - maly karaf

56 - vaza

56 - vaza

57 - vínové poháre

57 - vínové poháre

58 - bidermajer vaza

58 - bidermajer vaza

59 - hutne sklo

59 - hutne sklo

60 - hutne sklo

60 - hutne sklo

61 - karaf na vino

61 - karaf na vino

62 - karaf na vino

62 - karaf na vino

63 - kristalovy set na kompot

63 - kristalovy set na kompot

64 - decovy pohare

64 - decovy pohare

65 - art-deco

65 - art-deco

66 - kristalovy kosik

66 - kristalovy kosik

67 - hutne sklo

67 - hutne sklo

68 - na paleno

68 - na paleno

69 - sada na vino

69 - sada na vino

70 - popolnik

70 - popolnik

71 - vaza

71 - vaza

72 -  male stamperlicky

72 - male stamperlicky

73 - stara miska

73 - stara miska

74 - ktistalova tacka na zakosky

74 - ktistalova tacka na zakosky

75 - ktistalova miska

75 - ktistalova miska

76 - na vino

76 - na vino

77 - retro solnicka

77 - retro solnicka

78 - art-deco

78 - art-deco

79 -  stara miska na ovocja

79 - stara miska na ovocja

80 - art-deco doza

80 - art-deco doza

81 - stare pohare na vino

81 - stare pohare na vino

82 - stare dozy

82 - stare dozy

84 - set na paleno

84 - set na paleno

85 - na vino

85 - na vino

86 - art-deco

86 - art-deco

87 - robin sklo

87 - robin sklo

88 - pivovy pohar

88 - pivovy pohar

89 - stamperlicky

89 - stamperlicky

90 - hutne sklo

90 - hutne sklo

91 - stare sklo

91 - stare sklo

92 - male misky

92 - male misky

93 - svietniky

93 - svietniky

94 - pohare na vino

94 - pohare na vino

95 - na voda

95 - na voda

96 - stare pohare

96 - stare pohare

97 - riba

97 - riba

98 - hutne sklo

98 - hutne sklo

99 - malovanv vaza

99 - malovanv vaza

100 - vaza

100 - vaza

101 - na voda

101 - na voda

102 - mozer pohare na vino

102 - mozer pohare na vino

103 - stare pohare

103 - stare pohare

104 - stamperlicky

104 - stamperlicky

105 - josef inwald

105 - josef inwald

106 - na vino

106 - na vino

107 - štamperlíky

107 - štamperlíky

108 - nadoba na lad

108 - nadoba na lad

109 - kristalova vaza

109 - kristalova vaza

110 - stare kristal

110 - stare kristal

111 - borské sklo

111 - borské sklo

112 - mala vazicka

112 - mala vazicka

113 - rubinove sklo

113 - rubinove sklo

114 - strohadlo

114 - strohadlo

115 - malachit

115 - malachit

116 - stara flaska

116 - stara flaska

117 - borske sklo

117 - borske sklo

118 - stare pohare

118 - stare pohare

119 - stare pohare na vino 19str

119 - stare pohare na vino 19str

120 - kristalovy roch

120 - kristalovy roch

121 - borske sklo

121 - borske sklo

122 - kristalove pohare na vino

122 - kristalove pohare na vino

123 - malachit

123 - malachit

124 - josef inwald

124 - josef inwald

125 - zlata zozana na sampus

125 - zlata zozana na sampus

126 - borské sklo

126 - borské sklo

127 - hutne sklo

127 - hutne sklo

128 - tacka na tort

128 - tacka na tort

129 - josef inwald

129 - josef inwald

130 - bohemia

130 - bohemia

131 - na paleno

131 - na paleno

132 - stare pohare

132 - stare pohare

133 - decky cajovy

133 - decky cajovy

134 - karaf na vino

134 - karaf na vino

135 - rubin sklo

135 - rubin sklo

136 - rubin sklo

136 - rubin sklo

137 - vaza

137 - vaza

138 - tacka

138 - tacka

139 - maselnicka

139 - maselnicka

140 - karaf na vino

140 - karaf na vino

141 - stamperlicky

141 - stamperlicky

142 - na paleno

142 - na paleno

143 - stara vaza

143 - stara vaza

144 - stare sklo

144 - stare sklo

145 - hutne sklo

145 - hutne sklo

146 - nadoba na lad

146 - nadoba na lad

147 - miska na ovocie

147 - miska na ovocie

148 - dezertovy set

148 - dezertovy set

149 - na vino

149 - na vino

150 - stare karaf

150 - stare karaf

151 - stare pohare

151 - stare pohare

152 - stojan na tort

152 - stojan na tort

153 - stamperlicky

153 - stamperlicky

154 - stary krigel

154 - stary krigel

155 - pivovy pohar

155 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

157 - borske sklo

157 - borske sklo

158 - dzban

158 - dzban

159 - na caj

159 - na caj

160 - maly dzban

160 - maly dzban

161 - stary pivovy pohar

161 - stary pivovy pohar

162 - art-deco

162 - art-deco

163 - flaska z pohare

163 - flaska z pohare

164 - flaska na paleno

164 - flaska na paleno

165 - stare pohare

165 - stare pohare

166 - rubinove sklo

166 - rubinove sklo

167 - maly dzban

167 - maly dzban

168 - decove

168 - decove

169 - sklena fajka

169 - sklena fajka

170 - stare pohare

170 - stare pohare

171 - stara vaza

171 - stara vaza

172 - stara miska

172 - stara miska

173 - dizajnove vaza

173 - dizajnove vaza

174 - flaska na paleno

174 - flaska na paleno

175 - art-deco

175 - art-deco

176 - kristalova miska

176 - kristalova miska

177 - sada na vino

177 - sada na vino

178 - na paleno

178 - na paleno

179 - na vino

179 - na vino

180 - stare sklo

180 - stare sklo

181 - farebny kosik

181 - farebny kosik

182 - hotne sklo

182 - hotne sklo

183 - tienidlo

183 - tienidlo

183 - mozer pohare na voda

183 - mozer pohare na voda

184 - 3 sady zlate jany

184 - 3 sady zlate jany

185 - sada na vino a palene

185 - sada na vino a palene

186 - pivové poháre

186 - pivové poháre

187 - josef inwald art-deco

187 - josef inwald art-deco

188 - stara flaska

188 - stara flaska

189 - sada na paleno

189 - sada na paleno

190 - sifon

190 - sifon

191 - stara flaska

191 - stara flaska

192 - stare kristal

192 - stare kristal

193 - vaza

193 - vaza

194 - kristal na vino

194 - kristal na vino

195 - hutne sklo

195 - hutne sklo

196 - decovy na vino

196 - decovy na vino

197 - tacka na zakusky

197 - tacka na zakusky

198 - na liker

198 - na liker

199 - na koniak

199 - na koniak

200 - stamperlik

200 - stamperlik

201 - na vino

201 - na vino

202 - bohemia

202 - bohemia

203 - stare pohare

203 - stare pohare

204 - sada na vino

204 - sada na vino

205 - vazy

205 - vazy

206 - hotne sklo

206 - hotne sklo

207 - dizajnove vaza

207 - dizajnove vaza

208 - malachit

208 - malachit

209 - malachit

209 - malachit

210 - adolf matura

210 - adolf matura

211 - vlaska bela

211 - vlaska bela

212 - doza

212 - doza

213 - na koniak

213 - na koniak

214 - na koniak

214 - na koniak

215 - 2 decovy

215 - 2 decovy

216 - na paleno

216 - na paleno

217 - sada na paleno

217 - sada na paleno

218 - vaza

218 - vaza

219 - vaza

219 - vaza

220 - stara flaska

220 - stara flaska

221 - na voda

221 - na voda

222 - maly karf

222 - maly karf

223 - hotne sklo

223 - hotne sklo

224 - art-deco doza

224 - art-deco doza

225 - popolnik

225 - popolnik

226 - stara flaska

226 - stara flaska

227 - kubizmos

227 - kubizmos

228 - rubin sklo

228 - rubin sklo

229 - kristalova vaza

229 - kristalova vaza

230 - sklena vaza

230 - sklena vaza

231 - pohare

231 - pohare

232 - karaf na vino

232 - karaf na vino

233 - pivpvy

233 - pivpvy

234 - riba

234 - riba

235 - Kacica

235 - Kacica

236 - pohare šampanské

236 - pohare šampanské

237 - riba

237 - riba

238 - expo brusel 1958

238 - expo brusel 1958

239 - stare pohare

239 - stare pohare

240 - na vino

240 - na vino

241 - na paleno

241 - na paleno

242 - zlaty yano

242 - zlaty yano

243 - na paleno

243 - na paleno

244 - stare stampericky

244 - stare stampericky

245 - na vino

245 - na vino

246 - stara flaska na vino

246 - stara flaska na vino

247 - stare vazy na jedenie kvet

247 - stare vazy na jedenie kvet

248 - kristalova miska

248 - kristalova miska

249 - na paleno

249 - na paleno

250 - rubínové sklo

250 - rubínové sklo

251 - stara miska

251 - stara miska

252 - na vino

252 - na vino

253 - flaska na whisky

253 - flaska na whisky

254 - stare kristal

254 - stare kristal

255 - zlaty yano

255 - zlaty yano

256 - karaf na vino

256 - karaf na vino

257 - na caj

257 - na caj

258 - stare pohar

258 - stare pohar

259 - flaska na paleno

259 - flaska na paleno

260 - vinove pohare

260 - vinove pohare