Sklo

405 výrobkov

1 - vazy zo skla

1 - vazy zo skla

2 - vaza

2 - vaza

3 - na voda

3 - na voda

4 - malachit

4 - malachit

5 - krištálová doza

5 - krištálová doza

6 - zlata zuzana

6 - zlata zuzana

7 - dizajnove vaza

7 - dizajnove vaza

8 - hutne sklo

8 - hutne sklo

9 - vaza

9 - vaza

10 - stare sklo

10 - stare sklo

11 - na paleno

11 - na paleno

12 - skleneneny modry podnos

12 - skleneneny modry podnos

13 - stare pohare na vodu

13 - stare pohare na vodu

14 - na paleno

14 - na paleno

15 - dzban skleny

15 - dzban skleny

16 - hutne sklo

16 - hutne sklo

17 - borske sklo

17 - borske sklo

18 - hotne sklo

18 - hotne sklo

19 - kristalova tacka modra

19 - kristalova tacka modra

20 - kristalova tacka

20 - kristalova tacka

21 - kristalova tanier na tort

21 - kristalova tanier na tort

22 - stare pohre-

22 - stare pohre-

23 - kristalova vazy

23 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

25 - kristalova vazy male

25 - kristalova vazy male

26 - kristalova doza

26 - kristalova doza

27 - kristalova miska farebna

27 - kristalova miska farebna

28 - kristalova miska

28 - kristalova miska

29 - vaza-

29 - vaza-

Predané
30 - luxusne pohare na vino

30 - luxusne pohare na vino

31 - kristalova doza mala

31 - kristalova doza mala

32 - poháre na whisky

32 - poháre na whisky

33 - dizajnove vaza-

33 - dizajnove vaza-

Predané
34 - expo brusel 1958

34 - expo brusel 1958

35 - stara flaska-

35 - stara flaska-

Predané
36 - flaska na konak

36 - flaska na konak

37 - sada na paleno

37 - sada na paleno

38 - hotne sklo-

38 - hotne sklo-

Predané
39 - zlata zozana-

39 - zlata zozana-

Predané
40 - sklena miska

40 - sklena miska

41 - stara tacka

41 - stara tacka

42 - doza brusena

42 - doza brusena

43 - dizajnove vaza

43 - dizajnove vaza

Predané
44 - stare pohare na vino

44 - stare pohare na vino

45 - kristalove zvonceky

45 - kristalove zvonceky

46 - kristalova tacka

46 - kristalova tacka

47 - kristalova soprava

47 - kristalova soprava

48 - kristalova vaza

48 - kristalova vaza

49 - kristalova soprava

49 - kristalova soprava

50 - phare na vino

50 - phare na vino

51 - karf art-deco-

51 - karf art-deco-

Predané
52 - poháre na whisky

52 - poháre na whisky

53 - doza na lad

53 - doza na lad

54 - macka

54 - macka

55 - vaza

55 - vaza

56 - secesny karaf

56 - secesny karaf

57 - vínové poháre

57 - vínové poháre

58 - stara flaska

58 - stara flaska

59 - hutne sklo

59 - hutne sklo

60 - vaza

60 - vaza

61 - secesny karaf

61 - secesny karaf

62 - na martiny

62 - na martiny

Predané
63 - kristalovy set na kompot

63 - kristalovy set na kompot

64 - decovy pohare

64 - decovy pohare

65 - art-deco

65 - art-deco

66 - kristalovy kosik

66 - kristalovy kosik

67 - art-deco-

67 - art-deco-

Predané
68 - na paleno

68 - na paleno

69 - kristalova sada na zmrzlina

69 - kristalova sada na zmrzlina

70 - karaf na paleno

70 - karaf na paleno

71 - kristalova miska velka

71 - kristalova miska velka

72 - ktistalova flaska na paleno-

72 - ktistalova flaska na paleno-

Predané
73 - karaf na paleno

73 - karaf na paleno

74 - ktistalova tacka na zakosky

74 - ktistalova tacka na zakosky

75 - ktistalova miska

75 - ktistalova miska

76 - hutne sklo-

76 - hutne sklo-

Predané
77 - hutne sklo

77 - hutne sklo

78 - hutne sklo

78 - hutne sklo

79 - likerova sada-

79 - likerova sada-

Predané
80 - stare misky

80 - stare misky

81 - štamperlíky-

81 - štamperlíky-

Predané
82 - stare dozy

82 - stare dozy

83 - flaska stara

83 - flaska stara

84 - flaska stara-

84 - flaska stara-

Predané
85 - borske sklo

85 - borske sklo

86 - ryba

86 - ryba

87 - robin sklo

87 - robin sklo

88 - vaza

88 - vaza

89 - art-deco

89 - art-deco

90 - hutne sklo

90 - hutne sklo

91 - aperitiv pohare-

91 - aperitiv pohare-

Predané
92 - štamperlíky

92 - štamperlíky

93 - svietniky

93 - svietniky

94 - hutne sklo

94 - hutne sklo

95 - na voda

95 - na voda

96 - zlata zozana

96 - zlata zozana

97 - stara karafa

97 - stara karafa

98 - zlata sozana

98 - zlata sozana

99 - malovanv vaza

99 - malovanv vaza

100 - stare pohare

100 - stare pohare

101 - na voda

101 - na voda

102 - hutne sklo

102 - hutne sklo

103 - na voda-

103 - na voda-

Predané
104 - stamperlicky

104 - stamperlicky

105 - kristalove pohare

105 - kristalove pohare

106 - hutne sklo

106 - hutne sklo

107 - štamperlíky

107 - štamperlíky

108 - kristalove pohare

108 - kristalove pohare

109 - kristalova tacka

109 - kristalova tacka

110 - stare pohare na voda

110 - stare pohare na voda

111 - borské sklo

111 - borské sklo

112 - mala vazicka

112 - mala vazicka

113 - zlata zozana

113 - zlata zozana

Predané
114 - stare pohar

114 - stare pohar

115 - na vino

115 - na vino

116 - stamprliky

116 - stamprliky

117 - borske sklo

117 - borske sklo

118 - zlaty yano-

118 - zlaty yano-

Predané
119 - stara flaska

119 - stara flaska

120 - hutne sklo-

120 - hutne sklo-

Predané
121 - borske sklo

121 - borske sklo

122 - kristalove pohare

122 - kristalove pohare

123 - malachit

123 - malachit

124 - na liker

124 - na liker

125 - na paleno

125 - na paleno

126 - borské sklo

126 - borské sklo

127 - stamperliky

127 - stamperliky

128 - tacka na tort

128 - tacka na tort

129 - farebna vaza

129 - farebna vaza

130 - stare stamperlicky

130 - stare stamperlicky

131 - na paleno

131 - na paleno

132 - doza na cukriky

132 - doza na cukriky

133 - stare pohare

133 - stare pohare

134 - karaf na vino

134 - karaf na vino

135 - rubin sklo

135 - rubin sklo

136 - rubin sklo

136 - rubin sklo

137 - vaza

137 - vaza

138 - tacka na tort

138 - tacka na tort

139 - maselnicka

139 - maselnicka

140 - karaf na vino

140 - karaf na vino

141 - stamperlicky

141 - stamperlicky

142 - na paleno

142 - na paleno

143 - stara vaza

143 - stara vaza

144 - stare sklo

144 - stare sklo

145 - hutne sklo

145 - hutne sklo

146 - pohare na liker

146 - pohare na liker

147 - miska na ovocie

147 - miska na ovocie

148 - dezertovy set

148 - dezertovy set

149 - na vino

149 - na vino

150 - stare karaf

150 - stare karaf

151 - na voda-

151 - na voda-

Predané
152 - stojan na tort

152 - stojan na tort

153 - stamperlicky

153 - stamperlicky

154 - stary krigel

154 - stary krigel

155 - pivovy pohar

155 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

157 - borske sklo

157 - borske sklo

Predané
158 - dzban

158 - dzban

159 - pivovy pohare

159 - pivovy pohare

160 - maly dzban

160 - maly dzban

161 - stary pivovy pohar

161 - stary pivovy pohar

162 - miniaturní

162 - miniaturní

163 - art-deco

163 - art-deco

164 - flaska na paleno

164 - flaska na paleno

165 - stare pohare

165 - stare pohare

166 - riba

166 - riba

167 - maly dzban

167 - maly dzban

168 - decove

168 - decove

169 - sklena fajka

169 - sklena fajka

170 - art-deco vaza

170 - art-deco vaza

171 - stare sklo

171 - stare sklo

172 - velka flaska

172 - velka flaska

173 - dizajnove vaza

173 - dizajnove vaza

174 - flaska na paleno

174 - flaska na paleno

175 - borské sklo

175 - borské sklo

176 - zlata zozana

176 - zlata zozana

177 - sada na vino

177 - sada na vino

178 - na paleno

178 - na paleno

179 - na vino

179 - na vino

180 - tacka na tort

180 - tacka na tort

181 - nadoby na moko

181 - nadoby na moko

182 - stamperlicky

182 - stamperlicky

183 - tienidlo

183 - tienidlo

184 - hutne sklo

184 - hutne sklo

185 - zlata zozana

185 - zlata zozana

186 - zlaty yano

186 - zlaty yano

187 - zlata zozana

187 - zlata zozana

188 - stara flaska

188 - stara flaska

189 - stara flaska

189 - stara flaska

190 - hos

190 - hos

191 - stara flaska

191 - stara flaska

192 - stare kristal

192 - stare kristal

193 - vaza

193 - vaza

194 - kosik

194 - kosik

195 - hotne sklo

195 - hotne sklo

196 - decovy na vino

196 - decovy na vino

197 - sada na palenku-

197 - sada na palenku-

Predané
198 - na liker

198 - na liker

199 - na koniak

199 - na koniak

200 - stamperlik

200 - stamperlik

201 - sampos

201 - sampos

202 - vinovy

202 - vinovy

203 - stare pohare

203 - stare pohare

204 - sada na vino

204 - sada na vino

205 - vazy

205 - vazy

206 - na sampos

206 - na sampos

207 - stara flaska

207 - stara flaska

208 - stare pohare

208 - stare pohare

209 - malachit

209 - malachit

210 - adolf matura

210 - adolf matura

211 - vlaska bela

211 - vlaska bela

212 - vaza-

212 - vaza-

Predané
213 - hotne sklo

213 - hotne sklo

214 - na koniak

214 - na koniak

215 - 2 decovy

215 - 2 decovy

216 - na paleno

216 - na paleno

217 - long drink

217 - long drink

218 - vaza

218 - vaza

219 - vaza

219 - vaza

220 - stara flaska

220 - stara flaska

221 - stara flaska

221 - stara flaska

222 - zlata zozana

222 - zlata zozana

223 - sada na dezert

223 - sada na dezert

224 - na vino

224 - na vino

225 - sada na vino

225 - sada na vino

226 - stara flaska

226 - stara flaska

227 - pohary-

227 - pohary-

Predané
228 - kristalovi kosik

228 - kristalovi kosik

229 - kristalova vaza

229 - kristalova vaza

230 - sklena vaza

230 - sklena vaza

231 - stare pohare-

231 - stare pohare-

Predané
232 - karaf na vino

232 - karaf na vino

233 - pivpvy

233 - pivpvy

234 - stara flaska

234 - stara flaska

235 - ryba

235 - ryba

236 - pohare šampanské

236 - pohare šampanské

237 - hutne sklo

237 - hutne sklo

Predané
238 - expo brusel 1958

238 - expo brusel 1958

239 - stara vaza

239 - stara vaza

240 - na vino

240 - na vino

241 - na vino

241 - na vino

242 - zlaty yano

242 - zlaty yano

243 - zlaty yano

243 - zlaty yano

244 - stare stampericky

244 - stare stampericky

245 - na vino

245 - na vino

246 - stampericky

246 - stampericky

247 - stare vazy na jedenie kvet

247 - stare vazy na jedenie kvet

248 - zlata zozana

248 - zlata zozana

249 - stare pohare

249 - stare pohare

250 - zlata zozana-

250 - zlata zozana-

Predané
251 - zlata zozana

251 - zlata zozana

252 - na vino

252 - na vino

253 - laboratorna doza

253 - laboratorna doza

254 - na voda

254 - na voda

255 - stara tortaren

255 - stara tortaren

256 - labot

256 - labot

257 - na caj

257 - na caj

258 - na voda

258 - na voda

259 - mala miska

259 - mala miska

260 - fukane sklo

260 - fukane sklo

261 - stare pivové poháre

261 - stare pivové poháre

262 - tacka

262 - tacka

263 - doza

263 - doza

264 - stare kriegel-

264 - stare kriegel-

Predané
265 - hutne sklo

265 - hutne sklo

266 - zlata zozana

266 - zlata zozana

267 - joseph m pohl-

267 - joseph m pohl-

Predané
268 - dezertovy set

268 - dezertovy set

269 - stary poha

269 - stary poha

270 - hutne sklo

270 - hutne sklo

271 - stary poha-

271 - stary poha-

Predané
272 - na vino

272 - na vino

273 - tacka

273 - tacka

274 - moser-

274 - moser-

Predané
275 - 2 decovy

275 - 2 decovy

276 - malachit

276 - malachit

277 - malachit

277 - malachit

278 - stara flaska

278 - stara flaska

279 - stara flaska

279 - stara flaska

280 - na paleno

280 - na paleno

281 - na caj

281 - na caj

282 - na vino

282 - na vino

283 - stare kristal

283 - stare kristal

284 - stare kristal

284 - stare kristal

285 - stare kristal

285 - stare kristal

286 - popolnik

286 - popolnik

287 - stare pohare

287 - stare pohare

288 - na vino

288 - na vino

289 - na vino

289 - na vino

290 - vaza na 50

290 - vaza na 50

291 - stare pohary na vino-

291 - stare pohary na vino-

Predané
292 - pivovy pohar

292 - pivovy pohar

293 - pivovy pohar

293 - pivovy pohar

294 - pivovy pohar

294 - pivovy pohar

295 - na voda

295 - na voda

296 - pivovy pohar

296 - pivovy pohar

297 - mala miska

297 - mala miska

298 - mala miska

298 - mala miska

299 - stare na vino

299 - stare na vino

Predané
300 - na vino

300 - na vino

301 - pohare na liker

301 - pohare na liker

302 - nadoba na lad

302 - nadoba na lad

303 - stara miska

303 - stara miska

304 - sada na paleno

304 - sada na paleno

305 - flaska na paleno

305 - flaska na paleno

306 - borske sklo

306 - borske sklo

307 - stare pohre

307 - stare pohre

308 - stara miska

308 - stara miska

309 - na šampanské-

309 - na šampanské-

Predané
310 - set na paleno

310 - set na paleno

311 - rubin sklo

311 - rubin sklo

312 - ryba

312 - ryba

313 - sada na paleno

313 - sada na paleno

314 - mala vaza-

314 - mala vaza-

Predané
315 - stara flaska

315 - stara flaska

316 - stare pohare-

316 - stare pohare-

Predané
317 - dizajnove vaza-

317 - dizajnove vaza-

Predané
318 - hutne sklo

318 - hutne sklo

319 - stare pohare na vino

319 - stare pohare na vino

320 - stare stamperlicky-

320 - stare stamperlicky-

Predané
321 - sada na paleno

321 - sada na paleno

322 - dizajnove vaza

322 - dizajnove vaza

323 - hutne sklo

323 - hutne sklo

324 - hutne sklo

324 - hutne sklo

325 - strohadlo

325 - strohadlo

326 - stara miska

326 - stara miska

327 - solnicka

327 - solnicka

328 - stara odmerka-

328 - stara odmerka-

Predané
329 - na vino

329 - na vino

330 - hutne sklo

330 - hutne sklo

331 - pivovi pohare

331 - pivovi pohare

332 - stara miska

332 - stara miska

333 - decky cajovy

333 - decky cajovy

334 - hutne sklo-

334 - hutne sklo-

Predané
335 - vinove pohare

335 - vinove pohare

336 - vinove pohare

336 - vinove pohare

337 - stare pohar

337 - stare pohar

338 - vinove pohare

338 - vinove pohare

339 - zlaty yano

339 - zlaty yano

340 - stare stampericky-

340 - stare stampericky-

Predané
341 - pohare na liker

341 - pohare na liker

Predané
342 - hotne sklo

342 - hotne sklo

Predané
343 - flaska na whisky

343 - flaska na whisky

344 - vaza

344 - vaza

345 - stara miska

345 - stara miska

346 - rubínové sklo

346 - rubínové sklo

347 - na paleno

347 - na paleno

348 - kristalova miska

348 - kristalova miska

349 - stara flaska na vino

349 - stara flaska na vino

350 - na paleno

350 - na paleno

351 - na paleno

351 - na paleno

352 - art-deco

352 - art-deco

353 - hotne sklo

353 - hotne sklo

354 - stare pohare

354 - stare pohare

355 - stamperlicky

355 - stamperlicky

356 - pipeta

356 - pipeta

357 - hutne sklo

357 - hutne sklo

358 - maly karf

358 - maly karf

359 - na liker-

359 - na liker-

Predané
360 - art-deco

360 - art-deco

361 - na paleno-

361 - na paleno-

Predané
362 - kompótové misky

362 - kompótové misky

363 - bohemia

363 - bohemia

364 - likérové poháre

364 - likérové poháre

365 - na vino

365 - na vino

366 - pivové poháre

366 - pivové poháre

367 - zlate jano

367 - zlate jano

Predané
368 - stare pohare

368 - stare pohare

369 - art-deko

369 - art-deko

370 - rubinove sklo

370 - rubinove sklo

371 - velka riba

371 - velka riba

372 - stamperlicky

372 - stamperlicky

373 - art-deko-

373 - art-deko-

Predané
374 - karaf na paleno

374 - karaf na paleno

375 - na whisky

375 - na whisky

376 - hutne sklo

376 - hutne sklo

377 - kalich na vino

377 - kalich na vino

378 - štamperlíky

378 - štamperlíky

379 - stare pohare

379 - stare pohare

380 - adolf matura

380 - adolf matura

381 - bohemia

381 - bohemia

382 - staperlicky-

382 - staperlicky-

Predané
383 - hutne sklo

383 - hutne sklo

384 - rubinove sklo

384 - rubinove sklo

385 - nadoba na lad

385 - nadoba na lad

386 - hotne sklo

386 - hotne sklo

Predané
387 - pudingove poháre

387 - pudingove poháre

388 - na vino

388 - na vino

389 - stare pohare

389 - stare pohare

390 - na vino

390 - na vino

391 - vaclav hanus-

391 - vaclav hanus-

Predané
392 - art-deco

392 - art-deco

393 - flakon

393 - flakon

394 - stara sada na voda

394 - stara sada na voda

395 - flakony

395 - flakony

396 - hutne sklo

396 - hutne sklo

397 - staperlicky

397 - staperlicky

398 - hutne sklo

398 - hutne sklo

399 - zlata zuzana-

399 - zlata zuzana-

Predané
400 - zlata zuzana-

400 - zlata zuzana-

Predané
401 -  pohre na vino

401 - pohre na vino

402 - zlata zuzana-

402 - zlata zuzana-

Predané
403 - zlata zuzana-

403 - zlata zuzana-

Predané
404 - poháre na whisky

404 - poháre na whisky

405 - vaza

405 - vaza