Sklo

405 výrobkov

1 - vazy zo skla

1 - vazy zo skla

2 - vaza

2 - vaza

3 - na voda

3 - na voda

4 - malachit

4 - malachit

5 - krištálová doza

5 - krištálová doza

6 - kristalova vaza

6 - kristalova vaza

7 - vladislav urban

7 - vladislav urban

8 - zlata zozana stamperlicky

8 - zlata zozana stamperlicky

9 - pohare na voda

9 - pohare na voda

10 - kristalova miska-

10 - kristalova miska-

Predané
11 - na paleno

11 - na paleno

12 - skleneneny modry podnos

12 - skleneneny modry podnos

13 - stare pohare na vodu

13 - stare pohare na vodu

14 - na paleno

14 - na paleno

15 - dzban skleny

15 - dzban skleny

16 - velka misa

16 - velka misa

17 - borske sklo

17 - borske sklo

18 - josef inwald

18 - josef inwald

19 - pohare na koktel

19 - pohare na koktel

20 - kristalova tacka

20 - kristalova tacka

21 - kristalova tanier na tort

21 - kristalova tanier na tort

22 - zlata zozana

22 - zlata zozana

23 - kristalova vazy

23 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

24 - kristalova vazy

25 - kristalova vazy male

25 - kristalova vazy male

26 - zlata zozana mix

26 - zlata zozana mix

27 - kristalova miska farebna

27 - kristalova miska farebna

28 - kristalova miska

28 - kristalova miska

29 - hotne sklo

29 - hotne sklo

30 - luxusne pohare na vino

30 - luxusne pohare na vino

31 - zlata zozana stamperlicky

31 - zlata zozana stamperlicky

32 - farebna miska

32 - farebna miska

33 - hotne sklo

33 - hotne sklo

34 - borske sklo

34 - borske sklo

35 - pohare na whisky

35 - pohare na whisky

36 - flaska na konak

36 - flaska na konak

37 - stamperlicky

37 - stamperlicky

38 - pohare na vino

38 - pohare na vino

39 - hotne sklo

39 - hotne sklo

40 - rubin sklo

40 - rubin sklo

41 - sifon z bratislava

41 - sifon z bratislava

42 - zlata zozana na vino

42 - zlata zozana na vino

43 - art-deco

43 - art-deco

44 - hotne sklo

44 - hotne sklo

45 - flaska z stamperlicky

45 - flaska z stamperlicky

46 - kristalova tacka

46 - kristalova tacka

47 - sada na paleno

47 - sada na paleno

48 - kristalova vaza

48 - kristalova vaza

49 - kristalova soprava

49 - kristalova soprava

50 - phare na vino

50 - phare na vino

51 - hotne sklo

51 - hotne sklo

52 - poháre na whisky

52 - poháre na whisky

53 - doza na lad

53 - doza na lad

54 - art-deco

54 - art-deco

55 - uran sklo z 19 str-

55 - uran sklo z 19 str-

Predané
56 - vaza

56 - vaza

57 - vínové poháre

57 - vínové poháre

58 - zlata zozana stamperlicky-

58 - zlata zozana stamperlicky-

Predané
59 - hutne sklo

59 - hutne sklo

60 - vaza

60 - vaza

61 - zlata zozana stamperlicky-

61 - zlata zozana stamperlicky-

Predané
62 - karaf na vino

62 - karaf na vino

63 - kristalovy set na kompot

63 - kristalovy set na kompot

64 - decovy pohare

64 - decovy pohare

65 - art-deco

65 - art-deco

66 - kristalovy kosik

66 - kristalovy kosik

67 - hotne sklo-

67 - hotne sklo-

Predané
68 - na paleno

68 - na paleno

69 - sada na vino

69 - sada na vino

70 - popolnik

70 - popolnik

71 - kristalova miska velka

71 - kristalova miska velka

72 -  male stamperlicky

72 - male stamperlicky

73 - hotne sklo-

73 - hotne sklo-

Predané
74 - ktistalova tacka na zakosky

74 - ktistalova tacka na zakosky

75 - ktistalova miska

75 - ktistalova miska

76 - hutne sklo velka tacka

76 - hutne sklo velka tacka

77 - retro solnicka

77 - retro solnicka

78 - moser- jozef hofmann

78 - moser- jozef hofmann

79 -  stara miska na ovocja

79 - stara miska na ovocja

80 - hotne sklo

80 - hotne sklo

81 - stare pohare na vino

81 - stare pohare na vino

82 - stare dozy

82 - stare dozy

83 - stare pohare na vino

83 - stare pohare na vino

84 -  karaf z 2 pohare art-deco

84 - karaf z 2 pohare art-deco

85 - flaska

85 - flaska

86 - art-deco

86 - art-deco

87 - robin sklo

87 - robin sklo

88 - art-deco 1 liter

88 - art-deco 1 liter

89 - poháre na koňak

89 - poháre na koňak

90 - hutne sklo

90 - hutne sklo

91 - stare sklo

91 - stare sklo

92 - štamperlíky

92 - štamperlíky

93 - svietniky

93 - svietniky

94 - zlata zozana na vino

94 - zlata zozana na vino

95 - na voda

95 - na voda

96 - stare pohare

96 - stare pohare

97 - zlata zozana na sampus

97 - zlata zozana na sampus

98 - zlata zozana na vino

98 - zlata zozana na vino

99 - malovanv vaza

99 - malovanv vaza

100 - vaza

100 - vaza

101 - na voda

101 - na voda

102 - kristalova vaza-

102 - kristalova vaza-

Predané
103 - stare pohare

103 - stare pohare

104 - stamperlicky

104 - stamperlicky

105 - zlata zozana na vino

105 - zlata zozana na vino

106 - hutne sklo-

106 - hutne sklo-

Predané
107 - štamperlíky

107 - štamperlíky

108 - moser sklo-

108 - moser sklo-

Predané
109 - kristalova vaza

109 - kristalova vaza

110 - stamperlicky

110 - stamperlicky

111 - borské sklo

111 - borské sklo

112 - mala vazicka

112 - mala vazicka

113 - zlata zozana-

113 - zlata zozana-

Predané
114 - stare pohar

114 - stare pohar

115 - na vino

115 - na vino

116 - stamprliky

116 - stamprliky

117 - borske sklo

117 - borske sklo

118 - stare pohare

118 - stare pohare

119 - zlata zozana na sampus

119 - zlata zozana na sampus

120 - kristalovy roch

120 - kristalovy roch

121 - borske sklo

121 - borske sklo

122 - kristalove pohare na vino

122 - kristalove pohare na vino

123 - malachit

123 - malachit

124 - josef inwald

124 - josef inwald

125 - zlata zozana na sampus

125 - zlata zozana na sampus

126 - borské sklo

126 - borské sklo

127 - flaska

127 - flaska

128 - tacka na tort

128 - tacka na tort

129 - josef inwald

129 - josef inwald

130 - stare stamperlicky-

130 - stare stamperlicky-

Predané
131 - na paleno

131 - na paleno

132 - doza na cukriky

132 - doza na cukriky

133 - zlata zozana na sampus

133 - zlata zozana na sampus

134 - karaf na vino

134 - karaf na vino

135 - rubin sklo

135 - rubin sklo

136 - rubin sklo

136 - rubin sklo

137 - vaza

137 - vaza

138 - tacka na tort-

138 - tacka na tort-

Predané
139 - maselnicka

139 - maselnicka

140 - karaf na vino

140 - karaf na vino

141 - stamperlicky

141 - stamperlicky

142 - na paleno

142 - na paleno

143 - stara vaza

143 - stara vaza

144 - stare sklo

144 - stare sklo

145 - hutne sklo

145 - hutne sklo

146 -  luxsosna tacka-

146 - luxsosna tacka-

Predané
147 - miska na ovocie

147 - miska na ovocie

148 - dezertovy set

148 - dezertovy set

149 - na vino

149 - na vino

150 - stare karaf

150 - stare karaf

151 - josef cvrcek-

151 - josef cvrcek-

Predané
152 - stojan na tort

152 - stojan na tort

153 - stamperlicky

153 - stamperlicky

154 - stary krigel

154 - stary krigel

155 - pivovy pohar

155 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

156 - pivovy pohar

157 - kristalova vaza-

157 - kristalova vaza-

Predané
158 - dzban

158 - dzban

159 - borske sklo

159 - borske sklo

160 - maly dzban

160 - maly dzban

161 - stary pivovy pohar

161 - stary pivovy pohar

162 - art-deco

162 - art-deco

163 - flaska z pohare

163 - flaska z pohare

164 - flaska na paleno

164 - flaska na paleno

165 - stare pohare

165 - stare pohare

166 - riba-

166 - riba-

Predané
167 - maly dzban

167 - maly dzban

168 - decove

168 - decove

169 - sklena fajka

169 - sklena fajka

170 - art-deco vaza-

170 - art-deco vaza-

Predané
171 - stara vaza

171 - stara vaza

172 - velka flaska

172 - velka flaska

173 - dizajnove vaza

173 - dizajnove vaza

174 - flaska na paleno

174 - flaska na paleno

175 - art-deco

175 - art-deco

176 - kristalova miska

176 - kristalova miska

177 - sada na vino

177 - sada na vino

178 - na paleno

178 - na paleno

179 - na vino

179 - na vino

180 - stare sklo

180 - stare sklo

181 - farebny kosik

181 - farebny kosik

182 - stamperlicky

182 - stamperlicky

183 - tienidlo

183 - tienidlo

184 - pohare na vino

184 - pohare na vino

185 - sada na vino a palene

185 - sada na vino a palene

186 - nadoby na cukor-

186 - nadoby na cukor-

Predané
187 - josef inwald art-deco

187 - josef inwald art-deco

188 - stara flaska

188 - stara flaska

189 - stara flaska

189 - stara flaska

190 - sifon

190 - sifon

191 - stara flaska

191 - stara flaska

192 - stare kristal

192 - stare kristal

193 - vaza

193 - vaza

194 - kosik

194 - kosik

195 - hotne sklo

195 - hotne sklo

196 - decovy na vino

196 - decovy na vino

197 - tacka na zakusky

197 - tacka na zakusky

198 - na liker

198 - na liker

199 - na koniak

199 - na koniak

200 - stamperlik

200 - stamperlik

201 - karaf na paleno-

201 - karaf na paleno-

Predané
202 - art-deco-

202 - art-deco-

Predané
203 - stare pohare

203 - stare pohare

204 - sada na vino

204 - sada na vino

205 - vazy

205 - vazy

206 - na sampos

206 - na sampos

207 - stara flaska

207 - stara flaska

208 - malachit

208 - malachit

209 - malachit

209 - malachit

210 - adolf matura

210 - adolf matura

211 - vlaska bela

211 - vlaska bela

212 - doza

212 - doza

213 - hotne sklo

213 - hotne sklo

214 - na koniak

214 - na koniak

215 - 2 decovy

215 - 2 decovy

216 - na paleno

216 - na paleno

217 - long drink

217 - long drink

218 - vaza

218 - vaza

219 - vaza

219 - vaza

220 - stara flaska

220 - stara flaska

221 - hotne sklo-

221 - hotne sklo-

Predané
222 - zlata zozana-

222 - zlata zozana-

Predané
223 - hotne sklo

223 - hotne sklo

224 - art-deco doza

224 - art-deco doza

225 - doza

225 - doza

226 - stara flaska

226 - stara flaska

227 - kubizmos

227 - kubizmos

228 - kristalovi kosik

228 - kristalovi kosik

229 - kristalova vaza

229 - kristalova vaza

230 - sklena vaza

230 - sklena vaza

231 - pohare

231 - pohare

232 - karaf na vino

232 - karaf na vino

233 - pivpvy

233 - pivpvy

234 - pohare

234 - pohare

235 - Kacica

235 - Kacica

236 - pohare šampanské

236 - pohare šampanské

237 - zlate jano-

237 - zlate jano-

Predané
238 - expo brusel 1958

238 - expo brusel 1958

239 - stara vaza-

239 - stara vaza-

Predané
240 - na vino

240 - na vino

241 - na vino-

241 - na vino-

Predané
242 - zlaty yano

242 - zlaty yano

243 - zlaty yano-

243 - zlaty yano-

Predané
244 - stare stampericky

244 - stare stampericky

245 - na vino

245 - na vino

246 - stampericky-

246 - stampericky-

Predané
247 - stare vazy na jedenie kvet

247 - stare vazy na jedenie kvet

248 - zlata zozana-

248 - zlata zozana-

Predané
249 - stare pohare-

249 - stare pohare-

Predané
250 - zlata zozana-

250 - zlata zozana-

Predané
251 - zlata zozana-

251 - zlata zozana-

Predané
252 - na vino

252 - na vino

253 - laboratorna doza-

253 - laboratorna doza-

Predané
254 - na voda-

254 - na voda-

Predané
255 - stara tortaren-

255 - stara tortaren-

Predané
256 - labot

256 - labot

257 - na caj

257 - na caj

258 - na voda-

258 - na voda-

Predané
259 - mala miska

259 - mala miska

260 - fukane sklo-

260 - fukane sklo-

Predané
261 - stare pivové poháre-

261 - stare pivové poháre-

Predané
262 - tacka-

262 - tacka-

Predané
263 - doza-

263 - doza-

Predané
264 - hutne sklo-

264 - hutne sklo-

Predané
265 - hutne sklo

265 - hutne sklo

266 - artur plewa art-deco

266 - artur plewa art-deco

267 - joseph m pohl-

267 - joseph m pohl-

Predané
268 - dezertovy set-

268 - dezertovy set-

Predané
269 - stary poha-

269 - stary poha-

Predané
270 - hutne sklo-

270 - hutne sklo-

Predané
271 - stary poha-

271 - stary poha-

Predané
272 - na vino

272 - na vino

273 - tacka

273 - tacka

274 - moser-

274 - moser-

Predané
275 - 2 decovy

275 - 2 decovy

276 - malachit

276 - malachit

277 - malachit

277 - malachit

278 - stara flaska

278 - stara flaska

279 - stara flaska

279 - stara flaska

280 - na paleno

280 - na paleno

281 - na caj

281 - na caj

282 - na vino

282 - na vino

283 - stare kristal

283 - stare kristal

284 - stare kristal

284 - stare kristal

285 - stare kristal

285 - stare kristal

286 - popolnik

286 - popolnik

287 - stare pohare-

287 - stare pohare-

Predané
288 - na vino

288 - na vino

289 - na vino

289 - na vino

290 - vaza na 50

290 - vaza na 50

291 - stare pohary na vino-

291 - stare pohary na vino-

Predané
292 - pivovy pohar-

292 - pivovy pohar-

Predané
293 - pivovy pohar

293 - pivovy pohar

294 - pivovy pohar

294 - pivovy pohar

295 - na voda

295 - na voda

296 - pivovy pohar

296 - pivovy pohar

297 - mala miska-

297 - mala miska-

Predané
298 - mala miska-

298 - mala miska-

Predané
299 - stare na vino

299 - stare na vino

Predané
300 - na vino-

300 - na vino-

Predané
301 - pohare na liker

301 - pohare na liker

302 - nadoba na lad

302 - nadoba na lad

303 - stara miska

303 - stara miska

304 - sada na paleno-

304 - sada na paleno-

Predané
305 - flaska na paleno

305 - flaska na paleno

306 - borske sklo-

306 - borske sklo-

Predané
307 - stare pohre-

307 - stare pohre-

Predané
308 - stara miska

308 - stara miska

309 - na šampanské-

309 - na šampanské-

Predané
310 - set na paleno

310 - set na paleno

311 - rubin sklo

311 - rubin sklo

312 - ryba

312 - ryba

313 - sada na paleno

313 - sada na paleno

314 - mala vaza-

314 - mala vaza-

Predané
315 - stara flaska-

315 - stara flaska-

Predané
316 - stare pohare-

316 - stare pohare-

Predané
317 - dizajnove vaza-

317 - dizajnove vaza-

Predané
318 - hutne sklo-

318 - hutne sklo-

Predané
319 - stare pohare na vino

319 - stare pohare na vino

320 - stare stamperlicky-

320 - stare stamperlicky-

Predané
321 - sada na paleno

321 - sada na paleno

322 - dizajnove vaza

322 - dizajnove vaza

323 - hutne sklo-

323 - hutne sklo-

Predané
324 - hutne sklo-

324 - hutne sklo-

Predané
325 - strohadlo

325 - strohadlo

326 - stara miska

326 - stara miska

327 - solnicka-

327 - solnicka-

Predané
328 - stara odmerka-

328 - stara odmerka-

Predané
329 - na vino

329 - na vino

330 - hutne sklo

330 - hutne sklo

331 - pivovi pohare-

331 - pivovi pohare-

Predané
332 - josef inwald

332 - josef inwald

333 - decky cajovy

333 - decky cajovy

334 - hutne sklo-

334 - hutne sklo-

Predané
335 - vinove pohare-

335 - vinove pohare-

Predané
336 - vinove pohare

336 - vinove pohare

337 - stare pohar

337 - stare pohar

338 - vinove pohare-

338 - vinove pohare-

Predané
339 - zlaty yano

339 - zlaty yano

340 - stare stampericky-

340 - stare stampericky-

Predané
341 - pohare na liker

341 - pohare na liker

Predané
342 - hotne sklo-

342 - hotne sklo-

Predané
343 - flaska na whisky

343 - flaska na whisky

344 - vaza art-deco-

344 - vaza art-deco-

Predané
345 - stara miska

345 - stara miska

346 - rubínové sklo

346 - rubínové sklo

347 - na paleno

347 - na paleno

348 - kristalova miska

348 - kristalova miska

349 - stara flaska na vino

349 - stara flaska na vino

350 - na paleno

350 - na paleno

351 - na paleno

351 - na paleno

352 - art-deco-

352 - art-deco-

Predané
353 - hotne sklo-

353 - hotne sklo-

Predané
354 - stare pohare

354 - stare pohare

355 - stamperlicky-

355 - stamperlicky-

Predané
356 - pipeta

356 - pipeta

357 - hutne sklo-

357 - hutne sklo-

Predané
358 - maly karf

358 - maly karf

359 - na liker-

359 - na liker-

Predané
360 - art-deco-

360 - art-deco-

Predané
361 - na paleno-

361 - na paleno-

Predané
362 - kompótové misky

362 - kompótové misky

363 - bohemia

363 - bohemia

364 - likérové poháre-

364 - likérové poháre-

Predané
365 - na vino

365 - na vino

366 - pivové poháre

366 - pivové poháre

367 - zlate jano-

367 - zlate jano-

Predané
368 - stare pohare

368 - stare pohare

369 - art-deko-

369 - art-deko-

Predané
370 - rubinove sklo

370 - rubinove sklo

371 - velka riba-

371 - velka riba-

Predané
372 - stamperlicky-

372 - stamperlicky-

Predané
373 - art-deko-

373 - art-deko-

Predané
374 - karaf na paleno-

374 - karaf na paleno-

Predané
375 - na whisky

375 - na whisky

376 - hutne sklo-

376 - hutne sklo-

Predané
377 - kalich na vino-

377 - kalich na vino-

Predané
378 - štamperlíky-

378 - štamperlíky-

Predané
379 - stare pohare

379 - stare pohare

380 - adolf matura

380 - adolf matura

381 - bohemia

381 - bohemia

382 - staperlicky-

382 - staperlicky-

Predané
383 - hutne sklo

383 - hutne sklo

384 - rubinove sklo

384 - rubinove sklo

385 - nadoba na lad

385 - nadoba na lad

386 - hotne sklo-

386 - hotne sklo-

Predané
387 - adolf matura-

387 - adolf matura-

Predané
388 - na vino

388 - na vino

389 - stare pohare

389 - stare pohare

390 - na vino

390 - na vino

391 - vaclav hanus-

391 - vaclav hanus-

Predané
392 - art-deco

392 - art-deco

393 - flakon-

393 - flakon-

Predané
394 - stara sada na voda

394 - stara sada na voda

395 - flakony-

395 - flakony-

Predané
396 - hutne sklo-

396 - hutne sklo-

Predané
397 - staperlicky-

397 - staperlicky-

Predané
398 - hutne sklo

398 - hutne sklo

399 - zlata zuzana-

399 - zlata zuzana-

Predané
400 - zlata zuzana-

400 - zlata zuzana-

Predané
401 -  pohre na vino

401 - pohre na vino

402 - zlata zuzana-

402 - zlata zuzana-

Predané
403 - zlata zuzana-

403 - zlata zuzana-

Predané
404 - poháre na whisky-

404 - poháre na whisky-

Predané
405 - vaza

405 - vaza