Sedliacke predmety

180 výrobkov

1 - sedliacke predmety

1 - sedliacke predmety

2 - mlynceky na kava

2 - mlynceky na kava

3 - kuchynske pomocky

3 - kuchynske pomocky

4 - mlincek na kava

4 - mlincek na kava

5 - mlyncek na kava

5 - mlyncek na kava

6 - podkova

6 - podkova

7 - mlincek na kava

7 - mlincek na kava

8 - na cukor

8 - na cukor

9 - vahy

9 - vahy

10 - prva pomoč

10 - prva pomoč

11 - maziar

11 - maziar

12 - skleny nadoby

12 - skleny nadoby

13 - mlynceky na kava-

13 - mlynceky na kava-

Predané
14 - mlinceky

14 - mlinceky

15 - vidly-

15 - vidly-

Predané
16 - zehlicka

16 - zehlicka

17 - smalt

17 - smalt

18 - -smalt

18 - -smalt

19 - mix smalt

19 - mix smalt

20 - Petrolejova lampa

20 - Petrolejova lampa

21 - dreveny mlincek

21 - dreveny mlincek

22 - podnos

22 - podnos

23 - smalt

23 - smalt

24 - dzva

24 - dzva

25 - smalt

25 - smalt

26 - džezvy

26 - džezvy

27 - mala zehlicka

27 - mala zehlicka

28 - velke sitko

28 - velke sitko

29 - stare vešiaky

29 - stare vešiaky

30 - smalt

30 - smalt

31 - smalt

31 - smalt

32 - stare kufre

32 - stare kufre

33 - regal

33 - regal

34 - zavazia

34 - zavazia

35 - telcik

35 - telcik

36 - mlyncek na kava

36 - mlyncek na kava

37 - smalt

37 - smalt

38 - smalt

38 - smalt

39 - stara tacka

39 - stara tacka

40 - drevene koleso

40 - drevene koleso

41 - zehlicka

41 - zehlicka

42 - Sklene korinicky-

42 - Sklene korinicky-

Predané
43 - smalt

43 - smalt

44 - mlynceky na kava

44 - mlynceky na kava

45 - Palice na lize

45 - Palice na lize

46 - smalt

46 - smalt

47 - Petrolejova lampa

47 - Petrolejova lampa

48 - mlincek na orechy

48 - mlincek na orechy

49 - korenicky

49 - korenicky

50 - tacka

50 - tacka

51 - mix smalt

51 - mix smalt

52 - lopar

52 - lopar

53 - konvica na mlieko

53 - konvica na mlieko

54 - smalt

54 - smalt

55 - stare varic

55 - stare varic

56 - smalt

56 - smalt

57 - slamena  osipka

57 - slamena osipka

58 - lodny kufor

58 - lodny kufor

59 - smalt velky

59 - smalt velky

60 - kanister na mliko-

60 - kanister na mliko-

Predané
61 - stojan na pokrievky-

61 - stojan na pokrievky-

Predané
62 - na oplatky

62 - na oplatky

63 - drevene vesiak

63 - drevene vesiak

64 - maziar-

64 - maziar-

Predané
65 - lievik

65 - lievik

66 - stare varic-

66 - stare varic-

Predané
67 - skolsky zvoncek-

67 - skolsky zvoncek-

Predané
68 - drevene otvarak

68 - drevene otvarak

69 - Ditmar petrolej kúrenie

69 - Ditmar petrolej kúrenie

70 - flammebleue  petrolej kúrenie

70 - flammebleue petrolej kúrenie

71 - kronprinz werke  petrolej kúrenie

71 - kronprinz werke petrolej kúrenie

72 - ditmar  petrolej kúrenie

72 - ditmar petrolej kúrenie

73 - petrolika

73 - petrolika

74 - liatinovy kvetinac

74 - liatinovy kvetinac

75 - Petrolejova lampa-

75 - Petrolejova lampa-

Predané
76 - plechovy vesjak-

76 - plechovy vesjak-

Predané
77 - zvoncek-

77 - zvoncek-

Predané
78 - kanister na mliko

78 - kanister na mliko

79 - velky vrtaky do drevo

79 - velky vrtaky do drevo

80 - stare zvoncek-

80 - stare zvoncek-

Predané
81 - truhlica

81 - truhlica

82 - zvoncek-

82 - zvoncek-

Predané
83 - drzak na topanok-

83 - drzak na topanok-

Predané
84 - stoian na kvetink

84 - stoian na kvetink

85 - vaha-

85 - vaha-

Predané
86 - plechova  krabica-

86 - plechova krabica-

Predané
87 - smalt

87 - smalt

88 -  petrolejka na baterka-

88 - petrolejka na baterka-

Predané
89 - stojan na kvetinac

89 - stojan na kvetinac

90 - mlincek na orechy

90 - mlincek na orechy

91 - korenicky

91 - korenicky

92 - smalt pollitrova-

92 - smalt pollitrova-

Predané
93 - lampaz-

93 - lampaz-

Predané
94 - smaltovy salky-

94 - smaltovy salky-

Predané
95 - velmi stare mazjar-

95 - velmi stare mazjar-

Predané
96 - velmi stare mlincek-

96 - velmi stare mlincek-

Predané
97 - na opracovanie koze-

97 - na opracovanie koze-

Predané
98 - na opracovanie koze

98 - na opracovanie koze

99 - na opracovanie koze-

99 - na opracovanie koze-

Predané
100 - kachle

100 - kachle

101 - mlyncek na kava

101 - mlyncek na kava

102 - smalt

102 - smalt

103 - doza

103 - doza

104 - barancek-

104 - barancek-

Predané
105 - velka drevena tacka

105 - velka drevena tacka

106 - drotovani

106 - drotovani

107 - korenicky

107 - korenicky

108 - na opracovanie koze

108 - na opracovanie koze

109 - smaltova miska-

109 - smaltova miska-

Predané
110 - maziar

110 - maziar

111 - na opracovanie koze

111 - na opracovanie koze

112 - na opracovanie koze

112 - na opracovanie koze

113 - na opracovanie koze

113 - na opracovanie koze

114 - na opracovanie koze

114 - na opracovanie koze

115 - sekc na bilinky-

115 - sekc na bilinky-

Predané
116 - GES.GESCN

116 - GES.GESCN

117 - smaltova miska

117 - smaltova miska

118 - mazjary

118 - mazjary

119 - kanister na mliko

119 - kanister na mliko

120 - smalt

120 - smalt

121 - cuisor

121 - cuisor

122 - smalt

122 - smalt

123 - sedliacke cizmy

123 - sedliacke cizmy

124 - na pecivo

124 - na pecivo

125 - stare varic

125 - stare varic

126 - servirovací podnos

126 - servirovací podnos

127 - Petrolejova lampa-

127 - Petrolejova lampa-

Predané
128 - PORKERT

128 - PORKERT

129 - doska na prane

129 - doska na prane

130 - odstavovac

130 - odstavovac

131 - brusny kamen

131 - brusny kamen

132 - pracovne naradie

132 - pracovne naradie

133 - mlynceky na kava-

133 - mlynceky na kava-

Predané
134 - smalt

134 - smalt

135 - petrolika

135 - petrolika

136 - Petrolejova lampa

136 - Petrolejova lampa

137 - metlicka

137 - metlicka

138 - smaltovy cajnik-

138 - smaltovy cajnik-

Predané
139 - smaltovy cajnik-

139 - smaltovy cajnik-

Predané
140 - zavesne vahy-

140 - zavesne vahy-

Predané
141 - krhla-

141 - krhla-

Predané
142 - smalt

142 - smalt

143 - solnicka

143 - solnicka

144 - dzva

144 - dzva

145 - smalt

145 - smalt

146 - Petrolejova lampa

146 - Petrolejova lampa

147 - Petrolejova lampa

147 - Petrolejova lampa

148 - džezva-

148 - džezva-

Predané
149 - petrolika

149 - petrolika

150 - kouot-

150 - kouot-

Predané
151 - kouot

151 - kouot

152 - smalt

152 - smalt

153 - lis na zemiaky-

153 - lis na zemiaky-

Predané
154 - Naberacka

154 - Naberacka

Predané
155 - smalt

155 - smalt

156 - stara sekera-

156 - stara sekera-

Predané
157 - Petrolejova lampa

157 - Petrolejova lampa

158 - korenicky

158 - korenicky

159 - smalt

159 - smalt

160 - smalt

160 - smalt

161 - mlyncek na kava

161 - mlyncek na kava

162 - motika

162 - motika

163 - mlincek

163 - mlincek

164 - stojan na pokrovke-

164 - stojan na pokrovke-

Predané
165 - Petrolejova lampa-

165 - Petrolejova lampa-

Predané
166 - pristroj na prazenie kavy

166 - pristroj na prazenie kavy

167 - mlincek na kava

167 - mlincek na kava

168 - maziar velky-

168 - maziar velky-

Predané
169 - smalt

169 - smalt

170 - sitko

170 - sitko

171 - smalt

171 - smalt

172 - bakalit Vipinaci

172 - bakalit Vipinaci

173 - mlincek na orechy

173 - mlincek na orechy

174 - mlincek na orechy

174 - mlincek na orechy

175 - verecha

175 - verecha

176 - ditmar urbach

176 - ditmar urbach

177 - plechová cukornička-

177 - plechová cukornička-

Predané
178 - zavazia

178 - zavazia

179 - mlyncek na kava

179 - mlyncek na kava

180 - makovy mlyncek

180 - makovy mlyncek