Mosadz

9 výrobkov

1 - stamperlicky

1 - stamperlicky

2 - mosadzna miska

2 - mosadzna miska

3 - stary kalamar

3 - stary kalamar

4 - mosadzny dzbanik

4 - mosadzny dzbanik

5 - mosadzny  svitniky velky

5 - mosadzny svitniky velky

6 - kouot

6 - kouot

7 - mali dzban

7 - mali dzban

8 - tacka

8 - tacka

9 - svetniky

9 - svetniky