Mosadz

30 výrobkov

1 -  mosadzna konzola

1 - mosadzna konzola

2 - mosadzna miska

2 - mosadzna miska

3 - stara racka

3 - stara racka

4 - somarik-

4 - somarik-

Predané
5 - mosadzny  svitniky velky

5 - mosadzny svitniky velky

6 - velmi stara vaza-

6 - velmi stara vaza-

Predané
7 - stara tacka na orechy

7 - stara tacka na orechy

8 - na orechy-

8 - na orechy-

Predané
9 - mlyncek

9 - mlyncek

10 - kouot

10 - kouot

11 - zaba-

11 - zaba-

Predané
12 - miska -

12 - miska -

Predané
13 - svietnik

13 - svietnik

14 - stare amfory

14 - stare amfory

15 - kotlik

15 - kotlik

16 - stara pokladnicka

16 - stara pokladnicka

17 - stara pokladnicka

17 - stara pokladnicka

18 - stara pokladnicka

18 - stara pokladnicka

19 - mali dzban

19 - mali dzban

20 - tacka

20 - tacka

21 - svetniky

21 - svetniky

22 - SLON-

22 - SLON-

Predané
23 - nosorozec-

23 - nosorozec-

Predané
24 - mosadzny dzbanik

24 - mosadzny dzbanik

25 - delfiny-

25 - delfiny-

Predané
26 - zvoncek-

26 - zvoncek-

Predané
27 - mini sada-

27 - mini sada-

Predané
28 - mini vaha-

28 - mini vaha-

Predané
29 - empirova miska-

29 - empirova miska-

Predané
30 - stary kalamar

30 - stary kalamar